INFORMACIÓ A CLIENTS

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, se l'informa en aquest acte que les seves dades de caràcter personal passaran a formar part del fitxer de dades de l'empresa Iberhogar-GRUP IBER, SL., amb CIF B60873346 als efectes que ens puguem posar en contacte amb vostè, per oferir informació de qualsevol de les nostres promocions, o productes immobiliaris en venda. Iberhogar-GRUP IBER, S.L. tindrà el caràcter de Responsable del fitxer, amb domicili al carrer del General Prim, número 3-4 ª planta de la localitat de Cornellà de Llobregat, i amb número de telèfon 93 474 55 55.

En qualsevol moment podrà exercir els drets d'accés, cancel · lació, rectificació i oposició, mitjançant el sistema següent; comunicació a l'adreça de mail següent;fberzal@iberhogar.es.


La forma de la comunicació es farà d'acord amb el que indica l'art. 25.1 del RD 1720/2007.